تمامی خدمات موبایل به صورت آنلاین !!!!!!!!

QCN چیست؟

 

QCN مخفف  Qualcomm Calibration Network است . فایل QCN حاوی اطلاعات شبکه (۲G,3G,4G) میباشد و اطلاعات شبکه را در فایل امنیتی NVM ترمیم میکند.

در مواقعی از فایل QCN استفاده میکنیم که بعد از فلش , آنلاک و … مشکلاتی از قبیل Not Register Network  و یا مشکلات دیگر شبکه مواجه باشیم .

قبل از استفاده از QCN نکات زیر را توجه کنید :

در مدل دستگاه و QCN دقت کنید اشتباه در نصب ممکن است باعث پریدن Baseband  دستگاه شما شود .

قبل از استفاده از QCN بهتر است توسط باکس از قسمت های مختلف پشتیبان(Backup) بگیرد .

QCN مشکلات IMEI را حل نمیکند.