تمامی خدمات موبایل به صورت آنلاین !!!!!!!!

frp hijacker  یکی از تولز های کاربردی برای برداشتن frp  سامسونگ در دانلود مد و adb  میباشد و علاوه بر آن مدل هایی که سافت بریک شده اند را فیکس میکند. قابلیت های برنامه برداشتن frp  در دانلود مد برداشتن frp در adb مد فعال سازی adb  با فایل کامبینشن برای بای پس frp برقراری تماس اظطراری با استفاده از ...